Spolupracujeme se společnostmi, které investují do zdraví svých zaměstanců. Věříme, že jedině zdravý, správně nastavený jedinec, má maximální potenciál pro využití dalších tréninků a školení v rámci své profese a každý den přichází do práce se svým nejlepším JÁ.

Prvním krokem naší spolupráce bude výměna informací. Naším cílem není hledat na Vaší společnosti chyby, ale potřebujeme vědět, jak Vaši zaměstnanci fungují, co mají k dispozici, jak se stravují, jaké mají benefity, ad. Chceme Vaše zaměstnance správně namotivovat a nabudit, nikoliv je provokovat a naštvat. 


Co program III Pilíře firmám přináší? 

  • VYŠŠÍ PRODEJE
  • MAXIMALIZOVANÝ VÝKON ZAMĚSTNANCŮ
  • SNÍŽENÍ FLUKTUACE
  • EFEKTIVNĚJŠÍ DOPAD ŠKOLENÍ Z JINÝCH OBORŮ
  • VĚTŠÍ ANGAŽOVANOST ZAMĚSTNANCŮ
  • MENŠÍ POČET NEMOCENSKÝCH
  • HRDOST NA VLASTNÍ WELL-BEING PROGRAM

Doporučený formát spolupráce


1. Krok - Přednáškový blok

úvod do tématu, který již poskytne cenné rady i tipy

Půldenní až celodenní prezentace s praktickými radami o tom, co dělat, aby Váš mozek efektivně fungoval, co jíst a nebo jak zapojit pohyb do pracovní i mimopracovní činnosti.

2. Krok - Workshop/ Kurz

cíleně zaměřené na vybrané oblasti, praktické ukázky a cviky

- mozek: paměť, pozornost, rozhodování, odolnost vůči zátěži a stresu

- výživa: detoxikace, makrobiotika, suplementy, diety

- pohyb: disbalance, kompenzační cvičení, stabilita, mobilita, síla

3. Krok - Individuální konzultace a koučing

intenzivní práce ve vybrané oblasti, na kterou se zaměstnanec chce zaměřit a udělat v ní pokrok